Rentat ecològic

Es pot anar un pas més enllà després de la compra de roba ecològica?

Igual que és important utilitzar roba sostenible, també ho és tenir-ne cura al llarg de tota la seva vida i que el seu ús es generi el menor impacte possible, sent el seu rentat una de les parts més crítiques del seu cicle de vida. Per això, és important conèixer certs consells de rentat i alternatives de consum més sostenible.
 

Sabó o detergent?

Hui en dia a quasi qualsevol producte per rentar la roba se li anomena “sabó” però existeix una important diferència entre un sabó i un detergent, ja siga líquid o en pols. El sabó es un antic agent netejador els ingredients principals del qual tenen un origen natural: olis o greixos; a diferència dels altres detergents que només són compostos de diferents components químics.

És important conèixer les conseqüències de la utilització d’aquests ingredients químics, ja que actualment ens trobem davant un creixent problema mediambiental. En el sector químic ja s’estan fent esforços per reduir o eliminar alguna de les substàncies contaminants, però encara existeixen molts productes que segueixen emprant ingredients i additius que suposadament ajuden a millorar l’eficàcia però que tenen uns efectes molt negatius sobre la natura, com ara són els fosfats, enzims, blanquejants òptics, etc.

Inevitablement grans quantitats d’aquests residus arriben a rius i mars a través del clavegueram impactant en el medi ambient, contaminants les aigües, amenaçant la fauna aquàtica i causant males olors.

El sabó, malgrat açò, posseeix un mínim contingut químic que ajuda a evitar o reduir en gran mesura aquestes conseqüències, sent a més un producte biodegradable. Igualment ocorre amb el detergent ecològic certificats, els quals han passat les anàlisis i els controls pertinents que garanteixen el respecte al medi ambient.

 

Per què renta el sabó?

S’ha preguntat alguna vegada per què els ànecs que naden en un llac ixen secs de l’aigua? La resposta és que el plomatge d’aquests animals està recobert d’una capa de greix que el fa impermeable. Doncs aquest fenomen està relacionat amb les propietats químiques de l’aigua i l’oli, i per la qual cosa no es barregen.

Quan la roba o altres objectes es taquen amb greix i tractem de rentar-los amb aigua succeirà el mateix fenomen: l’aigua no mulla la taca d’oli. Malgrat això, amb l’ajuda del sabó sí que podem eliminar les taques. L’efecte netejador del sabó es deu a que una part de la seua molècula és lipofílica, mitjançant la qual s’uneix al greix o oli, mentre que l’altra part és hidrofílica, afí a l’aigua, per la qual cosa s’uneix a ella. Així, el sabó pren el greix i l’incorpora dins l’aigua, formant una emulsió.

 

Què és la saponificació?

Els sabons es preparen mitjançant una de les reaccions químiques més conegudes: la saponificació d’olis i greixos. Els olis vegetals, com l’oli de coco o d’oliva, els greixos animals, com el sèu, són èsters de glicerina amb àcids grassos. Per això quan són tractats amb una base forta com sosa o potassa es saponifiquen, és a dir, produeixen la sal de l’àcid gras coneguda com a sabó i alliberen glicerina. En el cas que la saponificació s’efectue amb sosa, s’obtindran els sabons de sodi, que són sòlids i àmpliament utilitzats en la llar. En cas de fer-ho amb potassa, s’obtindran sabons de potassi amb una consistència més molla.

 

Sabons sense sosa?

El fet d’utilitzar sosa o potassa en la composició d’un sabó no el fa perillós o “no natural” com alguns poden arribar a pensar. És un element indispensable per a que es done la reacció química en la fórmula tradicional. A més, després de la reacció química els ingredients no només es mesclen sinó que es transformen, és per això que la sosa deixa d’estar present en el sabó (lògicament no serien aptes per a la pell, sinó tot el contrari). Un exemple similar i ben clar és la sal d’ús alimentari, la composició de la qual és clorur de sodi (clor + sodi). Els sabons que afirmen no contenir sosa, és perquè estan fets a base de detergència sòlida, per tant porten altres ingredients en la seua composició que sí perduren en el sabó una volta fabricat, és per això que dubtosament són més naturals. Una cosa pareguda pot ocórrer amb els sabons de glicerina, ja que aquesta pot provenir de diferents orígens; és important informar-se bé sobre això i intentar analitzar la seua composició d’inici, que sempre ha d’estar visible a l’etiquetatge.

Infografía sobre el lavado ecológico de la ropa - Infographic on ecological laundry - Infografia sobre el rentat ecològic de la roba
Lavado ecológico
Impactos medioambientales del lavado de la ropa
Consejos para un lavado responsable

Beltrán Hermanos S.L. © 2016 - Avís Legal - Politica de privacitat - Politica de cookies - Desarrollado por Grupo Ifedes